farnost Lomnice

Poutní kostel Proměnění Páně na hoře Tábor

Pravidelné bohoslužby se zde nekonají. Během roku se zde pravidelně konají dvě pouti: 1. pouť – na slavnost Seslání Ducha...