Nová Ves nad Popelkou – Farní kostel sv. Prokopa, opata

Pravidelné bohoslužby

Mše svatá – pátek od 08:00,
Mše svatá – neděle od 08:00, Nová Ves nad Popelkou, kostel sv. Prokopa

Historie

Kostel v Nové Vsi stál již na počátku 14. století. Prvním známým farářem tu byl r. 1360 jakýsi Petr. V prvních dobách byl kostel dřevěný, stejně jako v Lomnici a na Táboře. Teprve před rokem 1588 byl znovu postaven za Elišky z Martinic a z Valdštejna. Od Třicetileté války byl filiálním k Lomnici.
Nynější podobu získal kostel v letech 1765-1769, což dosvědčuje nápis na oblouku a stropu: „Svatému patronu místa a Čechie zbožnost vyzdvihla 1769“.

Zvony

Před I. světovou válkou byly na kostelní věži 4 zvony. Nejstarší zvon – „mšesvatník“ – byl patrně odlit ve 14. století, kdy papež Jan XXII. (1316-1334) nařídil večerní zvonění, tj. klekání ke cti Panny Marie (ranní zvonění bylo nařízeno r. 1368 a polední r. 1478). Tento zvon je bez ozdob a má nahoře nápis gotickým písmem: „OSANNA, MARIA“ (Zazvuč, Maria). Tento zvon byl pro své stáří zachráněn před rekvizicí v obou světových válkách.
Druhý veliký zvon – „Sv. Prokop“ vážil 639 kg a byl přelit v roce 1859 ze staršího zvonu.
Třetí zvon – „poledňák“ – vážil 248 kg a v době rekvizice byl již prasklý. Byl ulit r. 1690.
Čtvrtý zvon – „umíráček“ – byl koupen r. 1790.
Když se v I. světové válce Rakousku již nedostávalo kovů na výrobu děl, byly rekvírovány zvony, zvláště ty, které neměly historickou a uměleckou hodnotu. Tak ztratil zdejší kostel dne 16. října 1916 zvon „poledňák“ a 29. října 1917 zvon „Sv. Prokop“.
Roku 1925 farář P. Kratochvíl vykonal po celé farní osadě novou sbírku, ze které byly pořízeny tři nové zvony „mohutně a lahodně znějící“, které vážily 462 kg, 321 kg a 17 kg. Nové zvony posvětil Th. Dr. Fr. Reyl z Hradce Králové dne 14. 6. 1925. O tyto zvony však záhy farnost opět přišla při dalším sbírání zvonoviny za II. světové války.
O nových zvonech se dlouho hovořilo, ale doba tomu nepřála. Sen se splnil až v roce 1990, kdy ze sbírky mezi věřícími, ale i ostatními občany, rodáky a organizacemi, se pořídily dva nové zvony z dílny v Brodku u Přerova.
Velký zvon o váze 300 kg je zasvěcen sv. Prokopu, malý zvon sv. Anežce České. 2. března 1991 byly zvony slavnostně posvěceny za hojné účasti široké veřejnosti a 9. dubna vyzdviženy a usazeny za pomoci techniky do věže. Zvony byly pořízeny nákladem 150.000 Kč.

Varhany

Jednomanuálový mechanický kuželkový nástroj postavil Josef Kobrle (1851-1919) v roce 1895. Nástroj je postaven ve dvou symetrických varhanních skříních, přičemž v jedné je umístěn manuál, ve druhé pedál. Je celkově zachovalý, má i původní prospektové píšťaly a jeho technický stav je v současné době dobrý.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *